Overview of current River Water Levels and Flow

Up-to-the-minute data about the water levels and flow rates in some of our key waterways.

Site Name Date/Time (NZST) Water Level (mm) Level Change (mm/hr) Flow (m3/s) Peak Flow (m3/s) Peak Water Level (mm) Date of Peak
Anatoki at Happy Sams 20/08/2019 01:15 565 -3 6.75 24.1 1090 17/08/2019 14:20
Aorere at Devils Boots 20/08/2019 01:15 1453 -2 39.8 205 2456 17/08/2019 15:30
Motupipi at Reillys Bridge 20/08/2019 01:20 134 0 0.438 0.477 138 17/08/2019 02:30
Takaka at Harwoods 20/08/2019 01:15 955 0 10.6 24.7 1295 17/08/2019 17:30
Takaka at Kotinga 20/08/2019 01:15 1410 -2 17.6 34.5 1644 17/08/2019 21:35
Waingaro at Hanging Rock 20/08/2019 01:15 557 -2 12.4 21.1 764 17/08/2019 21:15
Baton at Baton Flats 20/08/2019 01:15 798 0 7.76 37.8 1505 17/08/2019 13:00
Motueka at Woodmans Bend 20/08/2019 01:20 1587 -9 68.8 215 2345 17/08/2019 17:30
Motueka at Woodstock 20/08/2019 01:15 759 -4 56.8 209 1738 17/08/2019 15:05
Motupiko at Christies 20/08/2019 01:20 1755 -8 2.91 6.32 1885 17/08/2019 16:15
Riwaka at Hickmotts 20/08/2019 02:20 1129 0 2.61 3.31 1180 17/08/2019 15:10
Motueka at Gorge 20/08/2019 01:15 719 0 4.52 11.0 913 17/08/2019 16:15
Riwaka North at Littles 20/08/2019 01:15 1668 0 0.737 0.848 1686 17/08/2019 11:25
Riwaka South at Moss Bush 20/08/2019 01:20 1373 -1 1.21 1.46 1402 17/08/2019 11:50
Tadmor at Mudstone 20/08/2019 01:15 1176 0 2.38 8.32 1368 17/08/2019 18:00
Wangapeka at Walter Peak 20/08/2019 01:15 1617 -1 21.7 158 2686 17/08/2019 13:25
Brook at Seymour Ave 20/08/2019 01:15 168 0 0.143 0.324 215 17/08/2019 14:05
Maitai at Avon Tce 20/08/2019 01:20 1269 -1 0.977 1.40 1311 18/08/2019 00:00
Maitai at Forks 20/08/2019 01:15 526 1 0.615 0.919 582 17/08/2019 19:25
Roding at Caretakers 20/08/2019 01:15 480 -1 0.492 0.692 507 17/08/2019 19:40
Wakapuaka at Hira 20/08/2019 01:15 3125 0 0.812 1.34 3181 17/08/2019 17:00
Wai-iti at Belgrove 20/08/2019 01:20 460 -1 0.861 1.40 507 17/08/2019 17:20
Wai-iti at Livingston Rd 20/08/2019 01:15 1997 -1 2.32 3.41 2061 17/08/2019 16:45
Waimea at TDC Nursery 20/08/2019 01:15 1584 0 10.1 14.5 1657 18/08/2019 00:35